I pausen ved sangens slutt, før klappingen tar i

Jeg sluttet å synge i kor
for å finne resonansbunnen
i ord, det blanke hvite rom
de lever i, som også heter
papir, et ark, det digitale arket
et et skjerm, og det var vel et ark
som reddet Noah
da verden gikk under i flom?

Verden går under i flom.
I dag er det flom i Brasil.
I går var det flomrammete
landet du jour Bangladesh.
Hele uke har det vært Australia
som drukner. Før jul var det Pakistan.
Telefonregningen for januar har
200 kroner ført på en post
til minne om det.

Å synge er å utløse et flom.
Du publikum, som sitter og smiler
og nikker i tak, vet du at vi drukner deg?
Sang er bare flytende ord, en del av den uendelige
samtalen vi lever i. Og dør i. En sang
er ditt liv, forkledd som musikk.

Jeg vil bort med forkleddning.
Forholde meg til rene ord
i et lydløs tomrom, prøv der
å høre dem skrik. Fordi jeg har ennå ikke
klart å høre hva ordene har å fortelle meg,
selv etter årevis med sang.

Den siste korsang jeg sang het Words
Words are ….
Det betydde jo ingenting, innså jeg. Det
var musikkløs og meningsløs og jeg
besluttet meg å slutte i kor, lete annenstads
etter ordenes resonansbunn.

Ordenes resonansbunn er ikke mine ord.
Det er noe jeg leste i avisen. Jeg forsøker
å forstå. Jeg tar opp min morgenkopp,
slurk kaffeen, bit i brødskyven, blad om.
Avisen er et tynnt lag papir dekket over
med ord. Tette, svarte ord, øsende som småkrypp
rundt bilder av flomoffrer fra alle land.
De ligner på hverandre og griper fast, til hverandre
til ting som vil flyte bort og drukne. De hører alle
det samme ordløse lyd dunkende i ørene, uten ord
uten navn de står på en liten tørr flekk som er
midtpunkt i verden.

Min avis er et ark dekket over av målrettet ord.
Jeg skjønner egentlig ingenting av det. Hverken
sang, stillhet, eller ord. Men jeg leter. Plukker bort
og kikker under, legger fra meg en og en
unødvendige ting, graver meg frem mot bunnen
hvor alt som er levende er i ord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s