Word – A Found Poem

Når du starter Word
vises et tomt
dokument der du kan begynne
å skrive en loddrett
blinkende strek
hvor teksten du
skriver vil settes inn
i motsetning trenger du
ikke teksten
automatisk
når du skal begynne
et nytt
Word
en kraftig
angre
du kan foreta et valg
ikke som ventet
ombestemme deg
omgjøre en angring
hverdagen føles
betryggende
under skriving
om du senere skulle ønske
ta være på
et annet sted
flere gir deg også
mulighet
midlertidig
fra et dokument
til et annet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s